Lublin miasto filmowe

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006.

News

Lublin-Lviv: Cinematic Cities - two study visits and the trailer

Two study visits were held due to the realisation of the Project Lublin-Lviv: Cinematic Cities. First study visit, took place between 4 and 8 April 2008, second - from 11 till 15 May 2008, both in Lublin and Lviv.

See The trailer!

Recently added photos

Search...

Subscribe to newsletter!

© Urząd Miasta w Lublinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.